Nabídka dobrovolnické činnosti

Poskytovatel dobrovolnické činnosti: Název: Psychiatrická nemocnice Bohnice
IČ: 00064220
Sídlem: Praha 8, Ústavní 91
Jednající:

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA

Oblast Vašeho zájmu:

dobrovolnictví na lůžkových odděleních:

gerontopsychiatrie (věk 65 let +)
dospělá psychiatrie (18 až 64 let)
dětská psychiatrie (8 až 17 let)
jiné oddělení:

dobrovolnictví na detašovaných odděleních:

terapeutické dílny a arteterapie
hipoterapie a zooterapie
Čajovna a poradny pro bydlení a práci
spirituální péče
Peer klub PNB a peerství
jiné oddělení:

dobrovolnictví na technických úsecích nemocnice:

zahradnictví, statek, park, administrativa a jiné

Jak často se můžete věnovat dobrovolnictví:

jednorázové akce
krátkodobá (do 3 měsíců)
dlouhodobá (3 měsíce a déle)

Máte vlastní zkušenost s duševním onemocněním?

Ano     Ne

Pokud ano, jakou:

Proč chcete působit jako dobrovolník v naší organizaci:

Ochrana proti spamu


Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde